اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۶۸۰۹۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۴۱۴۲۲۲۲۶ ۰ (خالد طاهریان)
۹۱۲۹۴۲۶۷۴۱ ۰ (بابک رضایی)
۹۱۲۹۴۳۸۵۷۶ ۰ (نیما طاهریان)

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
نرسیده به سه راه آذری - خیابان 45 متری زرند - اول پل ساوه - پلاک 27

کردستان یدک

تلفن

  • ۶۶۶۸۰۹۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۴۱۴۲۲۲۲۶ ۰ (خالد طاهریان)
   • ۹۱۲۹۴۲۶۷۴۱ ۰ (بابک رضایی)
   • ۹۱۲۹۴۳۸۵۷۶ ۰ (نیما طاهریان)

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   نرسیده به سه راه آذری - خیابان 45 متری زرند - اول پل ساوه - پلاک 27

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط